Skip to content

About: Drs. Ahmad FG

Drs. Ahmad FG

https://warisanbudayanusantara.com/

Hai.... Perkanalkan saya Ahmad Fathul Ghoni, Hobby saya menulis dan olahraga. Motto hidup "jadilah seperti padi".