Skip to content

About: Drs.Ahmad

Drs.Ahmad

https://warisanbudayanusantara.com/

Hai.... Perkanalkan saya Ahmad Fathul Ghoni, Hobby saya menulis dan olahraga. Motto hidup "jadilah seperti padi".